ՊԱՏԿԵՐԱՍՐԱՀ

 

Ալբոմներ՝

 

Մաշադահայերը

   
   

 

Նոր Ջուղայի

շիրիմաքարերը

Էդման Այւազեան` Ռուբայիներ

   
   

Թեհրանը`

Միլադ Աշտարակից

 

 

Լիա Խաչիկեան

 

 

Արման Ստեփանեանի

            լուսանկարներ

   
   

 

10 հոկտենբեր 2009 Երեւան,

Հանրապետութեան հրապարակ
Էրեբունիի հիմնադրման

2791 ամեակը

     

Ռոստոմ Ոսկանեանի

մեծարումը  Թեհրանում

   
   

 

Խաղողօրհնութիւն

 

Ղարաղան

 

   

 

 

 

 

Արարատ-ի

սկաուտների այցը

 Մարանջաբ Աանպատ