ՀԱՄՈԶԵԼ ԸՆԿԵՐ ՓԱՆՋՈՒՆԻԻ ԵՂԱՆԱԿՈՎ

ՀԱՏՒԱԾ ԵՐՒԱՆԴ ՕՏ ԵԱՆԻ ԸՆԿԵՐ ՓԱՆՋՈՒՆԻ ԳՐՔԻՑ

 


Դպրոցին մէջ Փանջունի ընկերներուն հետ վիճելով ու ճառ խօսելով ժամանակ կանցնէր, իսկ դասերուն բնաւ չէր հետեւէր, չհաւնելով կամ՝ դասատուին, կամ դասագրքին եւ կամ տետրակին ու գրչի ծայրին:
Օր մը թւաբանութեան խնդրի մը մասին վէճ ունեցաւ իր դասընկերներէն մէկուն հետ:
-Հինգ անգամ հինգ՝ քսանհինգ կընէ,-կըսէր ընկերը, որ ողջամիտ տղայ մըն էր եւ որ յետոյ հարուստ վաշխառու մը եղաւ:
-Չէ,- կը յամառէր Փանջունի, հինգ անգամ հինգ յիսուն կընէ:
-Ոչ, քսանհինգ կընէ:
Միւսը տեսնելով, որ դժւար,-ինչ կըսեմ անկարելի,-է խօսք հասկըցնել Փանջունիի եւ չուզելով անօգուտ կռիւի մը տեղի տալ, հաշտարար հոգիով մը պատասխանեց.
-Լաւ, ես թող այնպէս գիտնամ թէ քսանհինգ կընէ, դուն ալ այնպէս գիտցիր թէ յիսուն կընէ, ու ալ չխօսինք այդ մասին ու երթանք միատեղ գնդակ խաղանք:
-Չըլլար- պնդեց Փանջունի,-պէտք է որ նախ համոզւիս թէ հինգ անգամ հինգ յիսուն կընէ:
-Այդ անկարելի է:
-Անպատճառ պէտք է, որ քեզ համոզեմ,- շարունակեց մեր հերոսը, հետզհետէ բորբոքելով:
-Երբեք չեմ կրնար համոզւել եւ դուն ալ երբեք չես կրնար ապացուցանել ըսածդ,-պատասխանեց ապագայ վաշխառուն:
_Չեմ կրնար ապացուցանել, չեմ կրնար ապացուցանել մռնչեց Փանջունի,-առ քեզի համոզիչ ապացոյց մը:
Եւ գետնէն քար մը առնելով իջեցուց խօսակցին գլխուն:
Գլուխը վիրաւորւեցաւ թեթեւապէս, բայց տղան կրկին համոզում չգոյացուց թէ հինգ անգամ հինգ կրնայ յիսուն ընել, եւ լալով գնաց բողոքել վարժապետին:
Վարժապետը իսկոյն կանչեց Փանջունին եւ`
-Ինչու ընկերոջդ գլուխը պատռեցիր,- գոչեց ձայնով մը որով Եհովա ըսած էր Կայէնին. "Ի՞նչ ըրիր քո եղբօրդ":
-Զինքը համոզելու համար,-պատասխանեց ապագայ պրոփականտիսթը հանդիսաւորապէս:
Հայրը տեսնելով իր զաւակին այս տարօրինակ ընթացքը, յաճախ ակռաները կճրտելով կը պոռար.
-Փորձանք պիտի ըլլաս, փորձանք....
Խեղճ մարդը կը սխալէր իր լաւատեսութեանը մէջ: Փանջունի փորձանք չպիտի ըլլար, այլ յեղափոխական գործիչ:

 

Յոյս թիւ 75

2 Յունիս 2010