سئوالهای بی پاسخ خانواده های داغدار و بازماندگان سانحه هوایی سقوط هواپیمای توپولف کاسپین در 24 تیر ماه 1388

 

 

1- هم اکنون یک هفته از این فاجعه می گذرد. چگونه می‌توان توجیه کرد که نه شرکت هوایی کاسپین و نه هواپیمایی کشوری و هیچ ارگان دیگری مستقیماً با خانواده های داغدار هیچ تماس نداشته !؟! حتی با یک تماس تلفنی به آنها تسلیت نگفته یا شاخه گلی برای آنها ارسال نکرده اند؟

 

2- هیچ مسئولی یا حتی یک روان شناس ... با خانواده های داغدار ملاقات نکرده و از وضعیت روحی و روانی آنان مطلع نبوده و برای تسلی خاطر آنان هیچ اقدام نشده است؟ و نه از لحاظ مالی بلکه از لحاظ معنوی نیز اقدامی صورت نگرفته است.

 

3- آیا براستی بی توجهی تا این حد به دلیل این نیست که روز اول حادثه از طرف دولت عزای عمومی یا ملی اعلام نشد؟ آیا جان باختن 168 نفر که در بین آنها تیم ملی جودوی نوجوانان بوده است، به عنوان حادثه‌ای که یکی از بزرگترین حوادث هوایی تاریخ کشور می باشد ارزش سوگ ملی را نداشته؟

 

4-جمهوری ارمنستان 25 تیر ماه را عزای ملی اعلام داشت آن هم برای 5 شهروندی که در این پرواز شوم جان باخته و تمامی پرچم‌های سفارتخانه‌ها در جمهوری ارمنستان نیمه افراشته بود غیر از پرچم جمهوری اسلامی ایران؟ چگونه باید این واقعه را توجیه کرد؟

 

اعتراضات و درخواستهای خانواده های داغدار

 

1- به تعلیق در آوردن هواپیمایی کاسپین تا بررسی و کارشناسی سانحه هوایی 24 تیر ماه و بازنگری کامل بی کفایتی شرکت مزبور.

2- اعلام حقایق تاخیر پرواز فوق و آمار پروازهای هواپیما و مشکلات فنی آن در روزهای گذشته و اعلام کنترل کیفیت هواپیمای مزبور.

3- اعلام حقایق جعبه سیاه هواپیما.

4-برخورد حقوقی با مسئولین و وزیر مربوطه در این خصوص.

5- ابطال انحصاری بودن پرواز هواپیمایی کاسپین به جمهوری ارمنستان.

6- استیضاح وزیر راه و ترابری توسط نمایندگان محترم مردم در مجلس جمهوری اسلامی ایران و استعفای مسئولین هواپیمایی کشوری.

7- ایجاد امنیت و کیفیت ناوگان هواپیمایی کشوری که در چند روز گذشته نیز شاهد مشکلات آن بوده ایم.

8-پیگیری قانونی با اشخاص و ارگانهایی که به دروغ اعلام کرده اند:

الف) هواپیما تاخیر نداشته

ب) اجساد تحویل داده شده

 انجام شدهDNAج) تست

د) هواپیما دارای گواهی استاندارد پرواز تا سال 2010 بوده و غیره

9- پیگیری قانونی حقوق حقه خانواده های داغدار از شرکت کاسپین- هواپیمایی کشوری- کشور سازنده  و شرکت صدور گواهی استاندارد هواپیمای مزبور.

10- در خواست مجامع بین المللی و حقوق بشر برای بازنگری در خصوص تحریم‌هایی چون فروش قطعات و یا هواپیماهای جدید به جمهوری اسلامی ایران که باعث چنین سانحه‌های دلخراش و غیر قابل بخشش می گردد.

11- پرداخت جریمه، غرامت، دیه و مخارج جانبی ایجاد شده در این خصوص و حقوق حقه خانواده‌های داغدار توسط شرکت کاسپین - هواپیمایی کشوری و کشور سازنده هواپیما.

12- بازنگری در سیاستهای کلی دولت برای ایجاد امنیت در ناوگان هواپیمایی کشوری.

13- درخواست از رسانه ها- جراید و صدا سیما جهت اعلام حقوق حقه مردم و عدم سانسور خواسته ها و اعتراضات مردمی در این خصوص.

14- بازنگری در ستادهای بحران و ستادهای حوادث غیر مترقبه که حتی در چنین حوادثی قادر به انجام وظایف تخصصی و شرعی حداقلی خود نبوده ! چه برسد به حوادث بزرگی چون زلزله ...

خانواده‌های داغدار قربانیان سانحه و جمعی از هموطنان

 

رونوشت به:

- نمایندگی محترم مردم در مجلس شورای اسلامی برای ارسال به دولت و ارگانهای مربوطه

- شرکت کاسپین و هواپیمایی کشوری

- جراید و رسانه های گروهی

 

Յոյս թիւ 55
29 Յուլիս 2009